Po śmierci Jana Pawła II zastanawiałem się, dlaczego jego następca nie przyjął jednego z imion swojego poprzednika np. Jan Benedykt XVI.

Wówczas ukazał mi się obraz, : zobaczyłem jak Racinger gałązką zaciera ślady na ziemi pozostawione przez Jan Pawła II. Usłyszałem głos, który mówił do niego: “Co robisz jego ślady zostały wyryte w skale”. Ujrzałem równą, skalistą ziemię, a w niej odciśnięte ślady Papieża Polaka..Do dzisiaj jest to jedyny autorytet jaki uznaję.